مسافر گرامی

ضمن سپاس از اعتماد شما به آژانس آیناز ستاره ،

سامانه پرداخت آنلاین بدون شناسه پرداخت با هدف تسهیل در واریز وجه و نیز امکان پیگیری سریع و دقیق درخواست شما ایجاد شده است.

توجه: پرداخت با تمامی کارت های بانکی عضو شبکه شتاب امکان پذیر است

پرداخت مستقیم