خدمات ویزا

انواع ویزا

ویزا از نظر مدت اعتبار به دو نوع چندباره یا مولتی (multi) و یک باره یا سینگل (Single) تقسیم می‌شود.

ویزای  سینگل: چنانچه ویزای شما به صورت  سینگل باشد در این صورت به شما تنها اجازه یک بار ورود به خاک آن کشور داده خواهد شد.

ویزای مولتی: چناچه ویزای شما مولتی یا چندباره باشد،به شما امکان ورود و خروج‌های متعدد به کشور صادر کنند ویزا در طی مدت اعتبار ویزا را می‌دهد. پس اگر نیاز به مسافرت‌های بعدی به کشور مورد نظر خود را دارید، بهتر است جهت جلوگیری از صرف زمان و گرفتن مجدد ویزا سعی کنید ویزایی با مدت اعتبار طولانی و به صورت مولتی بگیرید.

هنگام گرفتن ویزا باید به قانون «عدم امکان تمدید ویزا» نیز توجه کرد که محدودیت برای تمدید ویزاهای توریستی و ویزاهای کمتر از شش ماه اعتبار ایجاد می‌کند.

 

ویزاهای کوتاه مدت

ویزاهای کوتاه دارای پنج شکل مختلف است که شامل ویزاهای «تجاری»، «توریستی»، «دیدار از دوستان»، «دیدار از اقوام» و «شرکت در کنفرانس و مسابقات ورزشی» می‌باشد.

 1. ویزای تجاری

جهت اخذ ویزای تجاری مدارک زیر مورد نیاز است:

 • گذرنامه متقاضی ویزا، در صورت امکان گذرنامه قدیمی هم ارائه شود.

 • فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس 4.5 * 4.5 با زمینه سفید
 • شناسنامه متقاضی ویزا به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن
 • دعوتنامه از شرکت طرف قرارداد

  •برنامه سفر

 • مدرکی درباره شرکت دعوت  کننده نظیر برگه ثبت شرکت و...

  •جواز کسب با ترجمه انگلیسی

 

 1. ویزای توریستی

جهت اخذ ویزای توریستی مدارک زیر مورد نیاز است:

 • گذرنامه متقاضی ویزا، در صورت امکان گذرنامه قدیمی هم ارائه شود.
 • فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس 4.5 * 4.5 با زمینه سفید
 • برنامه سفر

 • شناسنامه متقاضی ویزا به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن

 •مدارکی دال بر توانایی فرد در پرداخت هزینه سفر

 • اسنادی دال بر وضعیت شغلی متقاضی
 • چنانچه فرد درآمد ثابت ندارد پرینت گردش سه ماهه آخر حساب بانکی.

 

 1.  ویزای دیدار از دوستان

جهت اخذ ویزای دیدار از دوستان مدارک زیر مورد نیاز است:

 • گذرنامه متقاضی ویزا، در صورت امکان گذرنامه قدیمی هم ارائه شود.
 • فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس 4.5 * 4.5 با زمینه سفید
 • برنامه سفر
 • مدارکی که روابط دوستی بین متقاضی ویزا و ضامن را نشان دهد (عکس، نامه و... )
 • دعوتنامه  از طرف شخصی که در کشور مقصد زندگی می‌کند.
 • ضمانت نامه (برگ اقامت محلی ضامن، مدارکی دال بر توانایی پرداخت هزینه سفر توسط ضامن، که شامل کپی نامه تأیید درآمد و گواهی رسمی مالیات می باشد.)
 • نکته1: چنانچه ضامن دارای ملیت خارجی، مثلاً ایرانی، است، کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی صفحه مشخصات گذرنامه، صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد و ضامن مورد نیاز است.
 • نکته2: چنانچه متقاضی ویزا هزینه سفر را می‌پردازد، می‌بایست مدارک رسمی درآمد خود (و اگر درآمد ثابت ندارد پرینت گردش سه ماهه آخر بانکی ) را ارسال کند.

 

 1. ویزای دیدار  از اقوام

جهت اخذ ویزای دیدار  از اقوام مدارک ذیل مورد  نیاز می‌باشد:

 • گذرنامه متقاضی ویزا، در صورت امکان گذرنامه قدیمی هم ارائه شود.
 • فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس 4.5 * 4.5 با زمینه سفید
 • برنامه سفر
 • شناسنامه متقاضی ویزا به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن
 • دعوتنامه توسط ضامن ساکن در کشور مقصد صادر می‌شود.
 • مدارکی که روابط بین متقاضی ویزا و ضامن را مشخص نماید. (مانند شناسنامه ضامن و ترجمه انگلیسی رسمی آن)
 • ضمانت نامه (شامل 1. برگه اقامت محلی ضامن، ۲.مدارکی که توانایی پرداخت هزینه‌های سفر را تأیید نماید که خود شامل الف: گواهی رسمی مالیات و ب: گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداری است.)
 • نکته 1: در صورتی که ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی باشد) کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی از صفحه مشخصات گذرنامه، صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد ضامن مورد نیاز است.
 • نکته 2: در صورتی که متقاضی ویزا، هزینه سفر را می پردازد، گواهی رسمی درآمد (و چنانچه درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماهه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)

 

 1. ویزای شرکت در کنفراس‌ها و مسابقات ورزشی

جهت اخذ ویزای شرکت در کنفراس ها و مسابقات ورزشی مدارک زیر مورد نیاز است:

 • گذرنامه متقاضی ویزا، در صورت امکان گذرنامه قدیمی هم ارائه شود.
 • فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس 4.5 * 4.5 با زمینه سفید
 • برنامه سفر
 • شناسنامه متقاضی ویزا به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن
 • دعوتنامه ای که توسط سازمان دعوت کننده تهیه می شود
 • مدارکی مربوط به شرکت یا سازمان دعوت کننده اعم از الف: ثبت شرکت و ب: جزوه و یا کاتالوگ
 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تأیید نمای.د
 • نامه مأموریت متقاضی ویزا
 • ترجمه ی انگلیسی رسمی مدارک فارسی

 

 

انواع ویزای شینگن

انواع ویزاهای شینگن ویزای نوع  A،  ویزای نوعB  و ویزای نوع  Cهستند.

 

الف. ویزای نوع  A

این ویزا نوعی ویزای ترانزیت فرودگاهی است که دریافت آن  به شما اجازه می‌دهد تا در یکی از فرودگاه‌های محدوده شينگن پرواز خود را تعویض و به کشوری خارج از محدوده شینگن سفر کنید. به همراه داشتن این ویزا تنها برای استفاده از فرودگاه‌های محدوده شینگن معتبر است.

 

ب. ویزای نوع   B

این ویزا نیز نوعی ویزای ترانزیتی است که به همراه داشتن آن به شما اجازه می‌دهد تا برای مدت‌زمان حداکثر ۵ روز از خاک کشوری در ناحیه شینگن عبور کنید.

 

پ. ویزای نوع  C

 

ویزای نوع C در واقع روادید کوتاه‌مدت است و برای مدت‌زمانی که موقع دریافت آن مشخص می‌شود شما حق دارید در کشورهای عضو اتحادیه شینگن اقامت داشته باشید. دریافت‌کنندگان ویزای C بسته به هدف و شرایط سفر خود یکی از سه نوع ویزا را دریافت می‌کنند:

 

 1. ویزای یک‌بار ورود (Single-entry)

این ویزا فقط برای یک‌بار ورود به یکی از کشورهای عضو پیمان شینگن اعتبار دارد و به ‌محض ترک کشوری که به آن وارد شدید، اعتبار ویزای شما فارغ از اینکه مدت‌زمان آن به پایان رسیده یا نه، منقضی می‌شود.

 

 1. ویزای دو بار ورود

این ویزا نیز شرایطی مشابه با ویزای یک‌بار ورود دارد با این تفاوت که شما دو بار اجازه دارید تا به کشوری در ناحیه شینگن وارد شوید. به خاطر داشته باشید استفاده از این فرصت (دو بار ورود) در محدوده زمانی مشخصی قابل‌استفاده است.

 

 1. ویزای چند بار ورود (Multiple-entry)

تنها محدودیت این ویزا محدودیت زمانی آن است که اعتبار آن ۹۰ روز به ازای هر ۶ ماه از سال است. زمان این ۹۰ روز به‌محض ورود شما به هریک از کشورهای ناحیه شینگن محاسبه می‌شود.

 

ویزای اعتبار محدود منطقه‌ای (VLT)

همانطور که از اسم این ویزا مشخص است دارنده این ویزا تنها می‌تواند به کشور صادر کننده ویزا و کشورهایی که در هنگام اخذ ویزا برایش مشخص شده است. سفر کند. این ویزا معمولاً برای شرایط اضطراری صادر می‌شود. به عنوان مثال این ویزا برای پناهندگانی که بدون مدارک معتبر وارد حوزه شینگن می‌شوند، صادر می‌شود .

ویزای ملی (National Visas)

ویزای ملی نوع  D

این نوع ویزا برای کسانی که قصد اقامت برای مدت زمان مشخصی در ناحیه شینگن را دارند، صادر می‌شود. به عنوان مثال برای تحصیل و یا تجارت به حوزه شینگن سفر می‌کنند.

انواع ویزای نوع D

 1. ویزای یک بار ورود

این نوع ویزا برای کسانی صادر می‌شود که برای دوره‌ای محدود در یکی از کشورهای عضو شینگن اقامت دارند و سپس به کشور خود باز می‌گردند مانند کسانی که برای استفاده از خدمات درمانی به حوزه شینگن سفر می‌کنند.

 1. ویزای چندبار ورود

با داشتن ویزای چند بار ورود نوع D ، صاحب ویزا می‌تواند بدون نیاز به گرفتن روادید دیگری  و بدون محدودیت به تمامی کشورهای ناحیه شینگن سفر کند.

 

 

 

ویزای اتحادیه شینگن (USV)

دارنده ویزای شینگن می‌تواند برای مدت زمان و شرایط مشخص به هر یک از کشورهای عضو پیمان شینگن سفر کند، البته ماهیت و هدف است که مدت و شرایط را تعیین می‌کند.

هر فردی دارای ویزای شینگن می‌تواند هر ۶ ماه یک بار به مدت حداکثر ۹۰ روز به کشورهای عضو اتحادیه شینگن سفر کند. کشورهای اتریش، بلژیک، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوییس اعضای پیمان شینگن هستند.

تماس با بخش خدمات ویزا :

02181050 - ستاره میرداماد

02175342 - ستاره نیاوران