نام هتل :

Grand Ideal Premium

گالری تصاویر هتل :