نام هتل :

Fishermen’s Harbour Urban Resort

گالری تصاویر هتل :