نام هتل :

sentidob orka lotus( sea side)

گالری تصاویر هتل :