درباره آژانس آیناز ستاره تورنتو

آیناز ستاره تورنتو

مختصری درباره آژانس آیناز ستاره تورنتو

آیناز: خدمات جهانی، میزبانی ایرانی

تأسیس شعبه سوم

با توجه به بالا رفتن تقاضای مسافران عزیز، این مجموعه در سال 1397 اقدام به دایر نمودن شعبه سوم خود به نام آژانس هواپیمایی «آیناز، ستاره تورنتو» نموده است.

راه های ارتباطی:

 8199Yonge St ,Toronto, ON , Canada 

2472417 647 001

info@setarehtoronto.com